Skip to content

Är Våra funktionshindrade bara siffror?

september 30, 2016

Ibland önskar jag att jag överlever mitt barn…

Det låter fruktansvärt, men låt mig förklara.

Henry

Henry

Vår son, som nu är 20 år gammal, har autism, utvecklingsstörning och hyperaktivitet. Han har inget tal, kommunicerar mycket begränsat med bilder, men har tack och lov ett tydligt kroppsspråk. Det språket innebär att han slår sig själv till hjärnskakning när han blir frustrerad för att omgivningen inte förstår, eller bemöter honom som den härliga individ han är.

Något han gjort så många gånger att mitt hjärta har brustit om och om igen…

Han är en av dem i Sverige som tack vare LSS åtminstone har en liten möjlighet till ett liv.

Utan LSS och assistans kan han aldrig göra något utan mig och sin pappa. Aldrig som faktiskt i detta fall verkligen betyder aldrig. Inte flytta till egen lägenhet, inte bada, bowla, gå i skogen, baka, laga mat, åka buss, gå och handla eller ens sköta sin hygien korrekt.

Så varför önskar jag då ibland detta hemska att överleva honom?

Jo för att även med assistansen förutsätter det att jag aktivt har järnkoll hela tiden. På allt. Totalt.

Jag och hans pappa är de som känner honom allra bäst. Det är vi som slagits för hans rättigheter – rättigheter som det ofta är väldigt tyst om – sedan han fick sin diagnos som 3-åring. Det är vi som vet vad han tycker om, hur han behöver bli bemött och hur vi måste agera för att förhindra att han gör sig själv illa för att ingen förstår. Varför är det bara vi? Jo för att personalomsättningen inom assistansen är så stor, för att statusen på ett sådant viktigt yrke är för låg och för att det krävs specialkompetens för att hantera en person med autism av den graden vår son har. Jag hade kunnat skriva en helt annan debattartikel om behovet av statushöjning av yrket.

Så det är faktiskt mycket enkelt.

Så länge jag lever VET jag att min son har det så bra det går, för det ser jag till.

Det är ett heltidsjobb att rodda runt allt, men jag gör det – gratis – för att det är min son och jag älskar honom. Han är värd allt slit, på exakt samma sätt som hans systrar är det. Skillnaden är att han, utan oss, inte har ens ett uns av systrarnas möjligheter. Det kommer han aldrig att kunna få oavsett.

Den dagen jag inte finns här längre, när jag och hans pappa har lämnat över stafettpinnen, vem gör det jobbet gratis då? Ska hans systrar bära det ansvaret och därmed försaka sina egna liv? Svaret är ganska enkelt, ingen skulle göra det jobbet vi gör utan ersättning och bara av kärlek.

Därför kryper en sådan otäck tanke fram ibland i nattens mörka småtimmar när tid ges att känna och tänka… När världen för ett kort ögonblick tystnar så jag hör mina egna själskval.

Regeringen och Åsa Regnér har gett direktiv till försäkringskassan att vara restriktiva med beviljande av assistans. Rent av dra ner på den. Finansminister Magdalena Andersson har ställt ensamkommande flyktingbarn mot funktionshindrade och LSS kostnaden. ”Det kostar för mycket”.

LSS – en rättighetslag som vi borde vara stolta över kostar för mycket… Jämfört med vad?

Så jag undrar om Magdalena Andersson och Åsa Regnér överhuvudtaget har gjort sin hemläxa?

Vi har ungefär 16 000 individer i Sverige idag som har rätt till insatser via LSS-lagen. Dessa 16 000 personer har (lågt räknat) en anhörig som kämpar dygnets alla lediga timmar för att räcka till. De, precis som jag, arbetar heltid och sedan en heltid till med att hantera alla granskningar, utredningar, överklagningar och ansökningar, samt sörja för att den älskade personen ska få kärlek och omtanke.

2010 hade anhörigorganisationer i Sverige räknat ut att varje sådan person sparade ungefär 500 000 kr per år till staten för allt det arbete de lade ner helt utan anspråk på någon form av ersättning.

Med lite snabb huvudräkning kan vi konstatera att staten, år 2010, sparade in ca 8 miljarder på att anhöriga lade tid och energi på att ta hand om de personer som nu utsätts för ytterligare granskning för att regeringen ifrågasätter och anser att LSS är för dyrt.

Då har vi inte ens börjat tala om de psykosociala begränsningar det innebär för familjer och konsekvenser för syskon och vad det kostar samhället.

Ska vi sedan ytterligare fördjupa oss i kostnadskalkyler kan vi leka med tanken på hur många av dessa 16 000 anhöriga som vid en ändring eller nedmontering av LSS skulle behöva ”gå hem” och därmed inte längre förvärvsarbeta – alltså inte betala in någon skatt utan istället bli beroende av bidrag för att kunna hjälpligt försörja sig och sina anhöriga. Eller ännu värre (och kanske tyvärr sannolikt) hur många av oss som skulle bränna ut oss fullständigt och därmed bli en stor kostnad för sjukförsäkringen.

Även om vi halverar antalet anhöriga som idag arbetar dubbelt, eller trippelt, för att sörja för en älskad person till 8 000 personer så blir summan 4 miljarder kronor som staten sparar. Observera då att siffrorna är från 2010…

Om LSS är för dyrt idag, vad skulle inte kostnaden kunna bli och framförallt, vad är alternativen? Försöker regeringen tvinga in våra funktionshindrade i institutioner igen? Är det meningen att vi anhöriga ska skämmas, placera dem vid statliga institutioner och glömma bort dem så som man gjorde förr? Ska vi backa bandet till en svunnen tid för våra mest behövande när vi på barrikaderna slåss för jämställdhet och allas lika rättigheter?

Det är min son vi pratar om, inte en kostnad. Vi pratar om att förinta hans mycket små möjligheter till ett ”normalt” liv…

Varje gång LSS-lagen debatteras offentligt vänder det sig i magen på mig. Jag känner av det fysiskt. Min sons rätt till ett liv är något mycket viktigt och något jag aldrig kommer att sluta kämpa för. Det är svårt för en person som aldrig varit i en liknande situation att ens i sin vildaste fantasi försöka föreställa sig vad det innebär.

Men jag ber er, försök föreställa er detta.

Föreställ er integritetskränkningen som sker vid varje överprövning av ditt barns rätt till ett liv.

Känn efter hur det skulle kännas om ditt barns möjlighet till en vardag debatterades som en siffra i en statistik där kostnaden är det viktigaste.

Tänk er in i känslan av behovet att kunna överleva ditt barn för ditt barns skull…

Det är min vardag.

 

Louise Stjernquist

Gruppledare för Liberalerna i Höganäs kommun

Föreläsare om Livet med annorlundaskap

Håll jämställdhetsgrytan kokande

september 30, 2016

Ta seden dit du kommer det är ett klokt förhållningssätt anser jag. Att som politiker alltid bevaka öppenhet, frihet och grundläggande demokratiska värderingar är också klokt och dessutom nödvändigt. Alltid.

När separata badtider dyker upp och det anses att det är helt ok att dela simundervisning enligt kön – med hänvisning till religion och kultur – blir min spontana reaktion ett totalt, blankt nej. När jag sedan sinnat mig och funderat grundligt är min ståndpunkt fortfarande nej.

Mitt jobb som förtroendevald är att stärka och bevaka de grundläggande demokratiska värdena och som politiker måste jag våga ta ställning.

cropped-dsc06190.jpgI Sverige badar kvinnor och män tillsammans, vi har alla rösträtt, vi ska ha samma rättigheter och även samma skyldigheter. När vi börjar slira på saker som kan tyckas vara bagateller finns en risk att vi börjar slira på saker av större betydelse. Det blir som den omtalade grodan. Stoppa honom i ljummet vatten och sätt på plattan – stackarn blir kokt levande. Stoppa honom i kokande vatten och han hoppar ur. Vår acceptans för att ”slira” på grundläggande demokratiska värden och jämställdhet får aldrig bli ljummen, den grytan måste förbli kokande.

Det hänvisas också många gånger till att flickorna känner sig obekväma.

Med all respekt för att så säkert är fallet vill jag påpeka att det finns massor av flickor och pojkar som känner sig obekväma med simundervisning och idrottslektioner. Inte sjutton höjs våra politiska röster för att dela klasserna enligt kön på grund av det. Det vore ju att backa bandet till en i Sverige svunnen tid.

Ska vi göra något för att underlätta för dessa flickor och pojkar (jag syftar på både svenskfödda och nysvenskar) så är det INTE att förstärka deras känslor av obekvämhet utan istället STÄRKA deras självkänsla och egenvärde. Vi bygger inte starka, kloka individer (oavsett var de råkar ha sina rötter) genom att återgå till ett förhållningssätt som vi för länge sedan lämnat, vi gör det genom ett konsekvent arbete för öppenhet och jämställdhet.

 

 

Louise Stjernquist – gruppledare Liberalerna Höganäs

Ingen utveckling av lokala demokratin i Höganäs

december 18, 2013

På årets sista kommunfullmäktige valde Höganäs två största partier, M & S, att göra gemensam sak och rösta ner min motion om demokratibarometern.

Vill de då alltså inte att vår lokala demokrati i Höganäs ska förbättras?

Ingen av representanterna ville ens yttra sig eller komma med en förklaring, de valde total tystnad.

Signalerna är tydliga: gärna demokrati, men enbart på deras villkor!

Lolo

20131218-115028.jpg

Avslå inte en motion om att stärka demokratin!

december 16, 2013

I morgon är det kommunfullmäktige för sista gången 2013 – och min motion om demokratibarometern kommer upp.

Demokratibarometern är ett verktyg för att ”mäta” hur det är ställt med demokratin i kommunen – ett verktyg som många kommuner i Sverige har använt sig av. Region Skåne ligger i startgroparna att använda det också.

Varför? Jo för att arbetet med demokrati ALDRIG för upphöra! Det ska stärkas och utvecklas hela tiden.

Förslag till beslut är att avslå min motion – jaha – men jag tänker aldrig sluta arbeta FÖR demokrati!

Motiveringen är att det är för få som blir djupintervjuade kontra antalet invånare – att det inte är användbart statistiskt och att man inte ska föregå några processer…

  1. I dagsläget är det INGEN som blir djupintervjuad, vilket gör att 250 personer samt ALLA ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige är VÄLDIGT många i sammanhanget!
  2. Om det är så dåligt, varför har så många kommuner använt det med goda resultat och varför vill Region Skåne använda verktyget?
  3. Kostnaden är minimal – 55 tusen kronor totalt – om man ställer den i proportion till vad rondeller får kosta, vad arkitekter får kosta osv – listan kan här göras fantastiskt lång. (att binda in protokoll i snygga läderband med guldtext för att bevara dem må vara viktigt men kostar alltså nästan lika mycket)
  4. Ska jag tolka det som att demokrati inte får kosta i Höganäs kommun?

Nepp – jag tänker självklart inte ge upp!

Lolo

Läslyftet

december 3, 2013

Och så var det det där med att satsa på skolan och pedagogerna! (på tal om PISA, resultat och flumskola – kontra pajkastning och ”ni har inte gjort något alls åt någonting” retoriken)

Det satsas 300 miljoner på Läslyftet

DET tycker jag är bra!

Regeringen kommer att ge Statens skolverk i uppdrag att genomföra en fortbildningssatsning för lärare om effektiva metoder för läs- och skrivutveckling. Satsningen går under namnet Läslyftet.

De internationella undersökningarna PISA och PIRLS visar att svenska elevers läsförståelse har försämrats under 2000-talet. Regeringen gör därför bedömningen att många lärare behöver kunskap om fler metoder för att kunna individanpassa undervisningen i större utsträckning och bättre stödja elevernas läs- och skrivutveckling.

Det demokratiska Höganäs

december 3, 2013

Jaha – då har Helsingborg bestämt att dra igång medborgardialoger via nätet. Alldeles lysande tycker jag, alla sätt som stärker demokratin är av godo (och alla sätt är bra utom de dåliga)

Det är bara att gratulera att Helsingborgarna håller god fart!

Själv lämnade jag motion om att införa en medborgardialog i Höganäs tidig vår 2011 och sedan följde min motion om att använda demokratibarometern i Höganäs lite senare samma år.

Nu i skrivande stund, 3 december 2013, är de fortfarande inte färdigbehandlade!

Visserligen har den parlamentariska gruppen – som består av enbart representanter från kommunstyrelsen (alltså en liiiten del av oss fritidspolitiker i Höganäs) – arbetat med båda mina motioner under snart ett års tid… så då hoppas jag minsann att det blir ett rungande JA på dem båda!

Men att det ska ta sådan tid då?

Lolo

Spik i kistan för S flumskola!

december 3, 2013

Det funkade såhär också - men räcker det idag?

En spik i kistan på S ”flumskola” – låt den vara begraven för evigt!

Idag, tisdagen den 3 december, presenterade Skolverket resultatet av den senaste PISA-undersökningen, en internationell studie som undersöker hur bra utbildningssystemet bidrar till att rusta våra 9:or för framtiden. Studiens resultat är allvarliga.Svenska elevers kunskaper i matte, läsförståelse och naturvetenskap har försämrats ytterligare och våra resultat ligger nu långt efter jämförbara länder.

Tyvärr var resultaten väntade. Samtidigt måste vi komma ihåg att mätningen gjordes i årskurs 9 i mars 2012, bara ett halvår efter att våra största reformer trätt i kraft. Regeringens reformer, såsom nya läroplaner, nytt betygssystem, ny lärarutbildning och kompetensutveckling av lärare omfattade inte avgångsklasserna. Dessa elever har gått hela sin skoltid i Socialdemokraternas flumskola med mycket självstudier – en förödande studieteknik för elever som behöver stöd i skolan. Det är pojkar från studieovana hem som förlorat mest på det. Därför är resultaten från PISA inte en utvärdering av den nya skolpolitiken, utan spiken i kistan för den gamla.

Nu gäller det att vi fortsätter på inslagen väg i Höganäs – nämligen fortsatta stora satsningar på skolan. Det som tillfördes inför 2014 års budget ser vi som en god början, och är stolta över att ha kämpat fram, men det är inte nog.

Alla elever måste odiskutabelt få det de som individer behöver inom skolan för att nå de nationella målen – det handlar om deras liv och Sveriges framtid.

Jag lovar att fortsätta kämpa för barn och ungdomar i Höganäs – Skåne – Sverige – ja i stort sätt alla ställen jag befinner mig på – även i fortsättningen!