Hoppa till innehåll

Förtroende och potatisåkrar

september 28, 2017

Då har dagen kommit när den ökända frågan om potatisåkern ska upp för beslut i kommunfullmäktige. Vi Liberaler är som bekant inte riktigt med på noterna och tycker fortfarande att det räcker med 3 våningar. Flera av de andra saker som vi kände var viktiga finns nu med i plan, sadeltak och tegel, men höjden är fortfarande kvar på tillåtna 2 till 4 våningar med möjlighet till vindsvåning i och med sadeltak. 

Vi står fast vid vårt yrkande:

Att: ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen för att omarbeta planen att tillåta en bygghöjd som högst motsvarar tre våningar av normalstorlek

Jag skulle vilja beröra en annan aspekt som ofta nämns i samband med detta ärendet, den demokratiska processen.

Det är korrekt att vi har representativ demokrati. Det är korrekt att vi måste se till helheten.

Det är också korrekt att vi som är förtroendevalda uppbär ett förtroende från våra väljare att agera i deras namn.

Vi har drivit frågan om medborgardialog och kunskapsinhämtning från invånare sedan 2011 och vi har absolut kommit en bit på väg, och använd på rätt sätt skapar sådan dialog och kunskapsinhämtning delaktighet och förtroende. Det fördjupar demokratin – rätt utförd. Det är inte populistiskt – det är samverkan.

Liberalernas planer om stads- och kommunutvecklingen innehåller faktiskt även begränsningar och långsiktighet gällande antalet invånare i vår kommun, samhällsfunktionernas kvalitet och att hinna ifatt helt enkelt. 

Så vi står fast vid vårt yrkande. Plain and simple.

Louise Stjernquist – gruppledare HöganäsLiberalerna

Annonser

Kultur & Livskvalitet

september 19, 2017

Vi vill ha ett nytt övergripande mål i Höganäs kommun. Ett mål som faktiskt säger något om livskvalitet och värderingar – inte bara ett kvantitativt mål om ökad befolkningsmängd. Ett mål som talar om att ”här hos oss i Höganäs kommun så satsar vi på oss som bor här”.

Kultur handlar mycket om kreativitet, något som för oss är en av de viktigaste byggstenarna för att skapa sin egen tillvaro och finna sin väg i livet. Kultur skapar samhörighet och delaktighet – mellanmänskliga relationer – förståelse – tolerans och öppenhet. Vi vill att kulturen – subkultur, finkultur, ungdomskultur, idrottskultur, ”gammelkultur” och knepig kultur – ska stå överst på listan av mål.

Att ha ett gemensamt mål gällande kulturen skulle skapa så många mervärden och positiva effekter för oss alla, från privatperson till företagare och allt där mellan. Det visar på en vilja att satsa på nytänk och kreativitet, näringsverksamhet, möjligheter och utveckling.

Vi har idag 178 registrerade föreningar inom allt från olika idrotter till medeltidskrigskonst. De ideella insatserna är ett enormt tillskott och om vi skulle översätta det engagemanget och de nedlagda timmarna till reda pengar får vi en summa på ungefär 16 miljoner kronor. Till detta ska läggas det stora engagemang som personal på ER kulturhus, biblioteket, sportcentret och kultur & fritidsförvaltningen lägger för att ge oss i kommunen livskvalitet och kreativa upplevelser. Vilken fantastisk vilja det finns att utveckla vår kommun!

Låt oss lyfta blicken och skapa en ännu bättre kommun genom att låta kulturens alla former – allt från idrott till skapande på olika sätt – få en mycket mer framträdande roll och erkännas den betydelse den har för oss alla.

Louise Stjernquist & Ros-Mari Paulsson
Liberalerna i Höganäs

Sänk de politiska arvodena

september 15, 2017

Nu närmar sig ”slutstriden” när det gäller kommunens budget för 2018. Nästa vecka är det dags – då kommer också budgetförslag från regeringen och vi får klara besked på om kommunSverige får förstärkning eller inte. Spänningen stiger…

För vår del i HöganäsLiberalerna har vi fortfarande en hel radda med förslag som skulle kunna göra skillnad och se till att inte våra barn och gamla drabbas i den utsträckning som de beräkningar på besparingar i verksamheterna visar.

Förklaring på vart och ett kommer efterhand och idag börjar jag med sänkning av de politiska arvodena.

Den stående siffran är 3% – en osthyvel över hela verksamheten för att få kommunens budget att hålla inför 2018. Men jag har inte hört någon föreslå att även de politiska arvodena ska hyvlas med 3%.

Vi vill det – vi tycker att det är fullt rimligt att de fasta arvodena för politiker minskas med 3%  inför 2018, på samma sätt som föreslås för all annan verksamhet!

Just nu arbetar den parlamentariska gruppen med den framtida politiska organisationen, vilka nämnder, styrelser, utskott eller liknande som är lämpligt (alltså efter valet 2018), och samtidigt diskuteras också hur arvoden till förtroendevalda (politiker) ska se ut efter valet. Jag tänker inte gå händelserna i förväg – gruppen ska få arbeta och komma med förslag – men jag kan meddela att vi även i den diskussionen vill se en sänkning av de fasta arvodena till politiker. Självklart ska vi förtroendevalda få ersättning för det vi gör men det ska ligga inom rimliga gränser.

Därför vill vi se en sänkning av de fasta arvodena för olika positioner inför nästa mandatperiod som vi idag anser är för höga.

Vi vill också se en ökad möjlighet till deltagande och insyn genom att fler förtroendevalda ska kunna ingå i olika nämnder och styrelser. Ju fler som kan delta desto starkare demokrati.

Demokrati,  rättvisa och jämställdhet är så fasligt viktigt och måste hela tiden försvaras – på alla sätt.

 

Louise Stjernquist – gruppledare HöganäsLiberalerna

Artikel i HD 

Vi har ben, vi kan gå!

september 5, 2017

…och med tanke på hur många timmar vi spenderar sittande på möten så vore det väl riktigt hälsosamt för oss att promenera eller cykla istället för att ta bilen.

Jag pratar naturligtvis om den i hd nyligen uppmärksammade Reseersättning som vi fritidspolitiker får ut om vi bor utanför centralorten. Det är inte många kronor det handlar om för min del och jag har absolut inga problem att vara utan dem. Faktum är att jag inte ens var klar över att jag fick en sådan ersättning. Så det slutar vi med bums tycker jag.


Vi diskuterade saken inom partiet (HöganäsLiberalerna om någon har missat var jag hör hemma) och var rörande överens om att gränsen borde gå vid 5 km. Eftersom reglerna för skolskjuts är som de är så vill vi att det ska vara samma för fritidspolitiker.

Jag menar, hur svårt kan det vara? 

En fot framför den andra – upprepa.
Louise Stjernquist 

Bäst att förklara tydligare

juni 17, 2017

Mp har i en insändare undrat vad jag menar med att jag inte är för de föreslagna neddragningarna inom ungdomsverksamheten och skolan. Jag trodde i min enfald att det hade framgått men inser att det kanske inte är så, för alla i alla fall. Så här är det:

Kommunfullmäktige i Höganäs gav ALLA nämnder i uppgift att ta fram FÖRSLAG på vilka åtgärder som var möjliga att göra för att effektivisera verksamheterna med 3%. Nämnderna i sin tur gav sina förvaltningar i uppdrag att göra just det som var efterfrågat och de gjorde sina hemläxor. Nej, vi hade inte kunnat låta bli eftersom då hade vi fått bakläxa och det hade dragit ut på tiden, vilket i sin tur hade lett till att budgetutskottet (där jag f ö också sitter med) inte hade fått alla de uppgifter som behövs för att kunna få helheten och därmed sätta igång med arbetet att skapa en budget för hela kommunen. Det hade skapat väldiga problem helt enkelt.

Det är alltså anledningen till att Liberalerna röstade ja, att budgetutskottet skulle få upp förslagen och kunna börja jobba!

Internt har Liberalerna varit tydliga med vad vi tycker om förslagen gällande skolan och även socialnämnden (som ju faktiskt också är en väldigt viktig del av kommunens verksamhet). Vi ville ha fördjupade konsekvensanalyser för att även de ska kunna finnas med i arbetet innan budgeten klubbas i oktober. Visst är utbildningsnämnden självständig, men all verksamhet finns under samma tak och med samma plånbok, nämligen skattepengar. Nu börjar arbetet för mig och de andra som sitter i budgetutskottet – och nu börjar de tuffa diskussionerna – för kommunens hela budget är inte en fråga som rör enbart utbildningsnämnden. 

För att skapa en helhet, besluta oss för åtgärder och prioritera måste vi ha så många kort på bordet som möjligt! Då ta ansvar och göra vad som krävs.

Jag tar oron ute bland personal, föräldrar och medborgare på stort allvar och menar varje ord när jag säger (och har sagt tidigare) att sista ordet är inte sagt.

Louise Stjernquist

 

Inget är givet!

juni 13, 2017

Direkt efter utbildningsnämndens möte den 30 maj skrev jag ett inlägg på min blogg som talade om att jag under inga omständigheter tycker att föreslagna neddragningar inom skolan är ok. Jag pekade också på de punkter som jag lyckades få beställt en djupare konsekvensanalys för, däribland fanns Lotsen & Kompassen, språkspåret, kulturskolan och fritidsgårdarna. Genom de ändringar som vi lyckades få övrig allians att gå med på, ges ytterligare en möjlighet att titta djupare på vilka konsekvenser det skulle kunna ge OM dessa förslag någonsin blir verklighet. 

Nej – inget är givet, inget är klart och inget är slutdiskuterat! Framförallt så är det inte alls självklart att förslagen drivs igenom i kommunstyrelsen och sedan i oktober i kommunfullmäktige.

Min prioriteringsordning är tydlig och klar, barn, ungdomar, funktionshindrade, sjuka och äldre är prio ett.

Uppdraget från Kommunfullmäktige till alla nämnder var att ta fram konsekvensbeskrivningar på hur en eventuell effektivisering på 3% skulle slå på verksamheterna. Det är först nu när vi har alla korten på bordet som det tuffa arbetet börjar. Ska vi leva upp till vår slogan att Höganäs är väl värt att investera i så måste vi också investera i det som är viktigast – oss som bor, verkar och lever här. Då ingår inga cyniska baktankar, inget tas för givet och vi blir inte tystade. Min förhoppning är att vi ska hitta vägar framåt som inte innebär en halshuggning av ungdomsverksamheten eller slag mot de svagaste. Innan sista ordet är sagt finns det inget som är bestämt.

Louise Stjernquist (L) – gruppledare

Svar till insändaren i HD  med signaturen Min mening:

 

 

 

Att spara eller inte spara… det är frågan

maj 31, 2017

Debatterna går höga runt kommunens kommande budget, så även bakom kulisserna. SKLs prognoser spår dystrare tider och svångremmar plockas fram och dammas av. Mina 25 öre? Kommer här:

Jag kan faktiskt sammanfatta det i väldigt enkla ordalag. Min inställning till att behöva ”effektivisera” (spara helt enkelt) är:

Har man inte råd till mat och husrum så åker man inte på semester.

Med detta menar jag att det för mig är viktigare att vi ser till att undvika besparingar på det som är kommunens huvuduppgift, våra barn, ungdomar, sjuka, funktionhindrade och äldre. På utbildningsnämndens möte den 30 maj lades det till en del punkter och att-satserna förändrades på vårt (Liberalernas) initiativ. Förvaltningen har tagit fram förslag med konsekvensbeskrivning, så långt allt väl, men det är vi som politiskt måste väga alla dessa viktiga saker mot varandra. Genom de ändringar som vi lyckades få övrig allians att gå med på, ges ytterligare en möjlighet att titta djupare på vilka konsekvenser det skulle kunna ge OM dessa förslag någonsin blir verklighet. 

En sak som inte togs upp i tidningen är fritidsgårdsverksamheten som också ingår som en mycket viktig punkt där vi verkligen behöver titta djupare på konsekvenserna! För min del betyder det att jag nu ska förhandla och diskutera med övriga gruppledare i alliansen. Sista ordet är långt ifrån sagt… det är först i september på kommunfullmäktige som det avgörs vad som sker.

Vi har massor av idéer och förslag som jag så småningom kommer att berätta om, men just nu räcker det med att sammanfatta det hela igen:

Barn, ungdomar, funktionhindrade, äldre och sjuka är mina prioriteringar.

Louise Stjernquist – gruppledare Liberalerna i Höganäs